INFORMACIÓ DE...

FITXES, ETIQUETES I MARCADORS
En aquesta secció, us oferim els nostres models de fitxes, etiquetes i rotuladors. S´ha seleccionat aquest material, per la seva gran utilitat en el camp de l´arqueologia, tant a l´excavació com al laboratori. Entreu, si ho voleu, a cada subcategoria, i descobriu els productes que us oferim.

FITXES, ETIQUETES I MARCADORS No hi ha productes en aquesta categoria.

Sotscategories

  • FITXES I ETIQUETES
    Les nostres fitxes i etiquetes us seran de molta utilitat per a marcar els punts d'interès a les excavacions. Us proposem dos tipus de fitxes: les d'una sola peça (per fixar al terra) i les fitxes per "clavar", molt adequades per senyalar els elements especials als talls estratigràfics i també al terra. També trobaran un ampli assortit d'etiquetes, totes elles d'us generalitzat a l'arqueologia
  • Marcadors
    La gamma de rotuladors que us ofereix Strati ha estat provada de forma intensiva, verificant la seva idoneïtat en el camp concret de la pràctica arqueològica. El seu marcatge resisteix molt bé els raigs ultravioletes, qualitat essencial per seu ús extern. Aquests rotuladors lliberen una tinta pigmentada molt més densa que altres rotuladors clàssics. Són molt adequats per escriure al plàstic de les bosses, de les fitxes i etiquetes.