Condicions d'utilització

 

STRATI.ES  es reserva el dret a modificar la oferta comercial presentada  al website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment i sense previ avis.
L' entidad no garantitza el bon funcionamient del lloc web en cap cas.
Fem tots els esforços per oferir la informació compresa al website de forma veraç i sense errades tipogràfiques. En el cas que en cap moment es produís alguna errada d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntad de Strati.es, es procedirà inmediatament a la seva correcció. D'existir una errada tipogràfica en algun de los preus mostrats i algún client hagués pres una decisió de compra basada en aquesta errada,  comunicarem al client l'errada i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.
Tots els logos, textos i marques pertanyen als seus propietaris.

Condicions Generals d' Utilizació
Aquest espai web està a càrrec de Strati.es, aquest domini ha estat registrat per l'entitat amb denominació social JOAN GALOBART BADAL- STRATI-ARQUEOGAL I amb  domicili social a Sant Fruitós de Bages. amb N.I.F número 39329225F. A efectes de que l'usuari de l'espai Web pogui contactar con Strati.es, es facilitan la següent adreça de correo electrònic : info@strati.es.
Mitjançant l'accés o us de l'espai Web, l' usuari es compromet a complir el present Avís Legal i mostra la seva conformitat amb la Política de Privacitat. Si l' usuari no està d'acord en complir amb els terminis i condicions de l' Avís Legal, no haurà usar l'espai Web.
És responsabilitat exclusiva de l'usuari el conéixer i observar, en l'us de l'espai Web i dels seus materials i continguts, totes les lleis i disposicions aplicables, així com llegir l' Avís Legal i la Política de Privacitat abans d'accedir i utilitzar l'Spai Web, i revisar periòdicament les Condicions d'Us i la Política de Privacitat, per al cas en que Strati.es hagi pogut introducir, en su cas, alguna modificació en els mateixos.
Els terminis i condicions d'aquest espai web queden, a tots els efectes, sotmesos als tribunals espanyols.

Exempció de Responsabilitat
Strati.es declina tota responsabilitat per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, accés o ús de l'espai Web, i, en particular, pel següent:
(a) L'existència de qualsevol fallida en l' accés, que provoqui una interrupció, o de programació, relacionats amb l'espai Web i el seu funcionament, sigui quin sigui el seu origen, qualsevol element nociu o la intervenció d'un tercer.
(b) La infracció dels drets de propietat intelectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromissos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l' honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altre natura pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a l'espai Web o als seus continguts.
(c) La realizació d' actes de competència desleial i publicitat ilícita como conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció d'accés a l'espai Web o als seus continguts.
(d) La falta de veracitat, exactitut, exhaustivitat, pertaneça i/o actualitat de l'espai Web o dels seus continguts.
(e) La possible falta d'adequació a finalitats o cumpliment d'expectatives que puguessin generar el'espai Web o els seus continguts.

Tanmateix, la informació continguda a l'espai Web pot ser accesible per a terceres persones mitjançant Internet o altres mitjans. Strati.es no garantitza la privacitat de les comunicacions que els Usuaris puguessin realizar amb respecte a o mitjançant el present Spai Web. Els Usuaris d'aquest Spai Web afirmen conéixer que les comunicacions transmeses mijançant ell són comunicacions públiques i no privades, pel que Strati.es no tindrá cap responsabilitat  pels perjuicis que, en els seu cas, pugués produir l'indicat accés.

Enllaços
L'espai Web pot incloure enllaços a altres espais web o a altres fonts d'Internet. Ja que Strati.es no pot controlar aquests espais i aquestes fonts externes, Strati.es no és responsable per l'us que es fagi d'aquests altres espais i fonts externes, i no accepta altra responsabilitat en el referent al contingut, publicitat, productes, serveis o altre material disponible en aquests espais o fonts externes. A més, Strati.es no serà responsable de cap perjudici  o pèrdua resultants  o relacionats amb l'us de los mencionats espais web o fonts externes.

Drets de propietat Strati.es

L'espai  Web i els seus continguts, que inclouen, entre altres, texts, imatges, marques, noms comercials, logotips, arxius de tot tipus, botons, combinacions de colors, així com l' estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus materials i continguts, així com tod el software utilizat necessàriament en relació amb l'espai Web, poden contenir informació confidencial o protegida pel dret de la propietat intel.lectual o industrial en vigor o por qualsevol altre llei. D'aquesta manera, excepte si s' indiqués el contrari, Strati.es és propietària i, en el seu cas, legítima poseïdora dels drets de la propietat intel.lectual o industrial sobre els Continguts de l'espai Web i cadascun dels elements creats pel mateix i no concedeix  llicència ni  cap dret  sobre els elements citats, excepte el de consultar l'espai Web. Es  prohíbeix expressament qualsvol tipus de reproducció, total o parcial, de qualsevol dels Continguts. Queda igualment prohibit copiar, modificar, crear una obra derivada, invertir la concepció o la unió o de qualsevol altra forma intentar trobar el codi font, vendre, atribuir, sublicenciar o transferir de la forma que sigui tot dret referent als programes informàtics. A més, està igualment prohibit modificar el programa informàtic o utilizar versions modificades dels programes i, sobretot, quan es faci per a (sense que aquesta enumeració segui limitativa) obtenir un accés no autorizat al servei i accedir a l'espai Web per altre mitjà que l' interfaç proporcionat per Strati.es.
Es recorda que Strati.es és legítima poseïdora de la marca Strati.es. L'usuari accepta els drets exclusius de la marca Strati.es i del reste de marques, noms comercials i logotips, i es compromet a no fer us dels mateixos i més generalment, a no infringir cap dret de propietat intel.lectual o industrial de Strati.es es reserven el drets d'exercir quantes accions legals considerin necessàries per reclamar els danys i perjuicis derivats de plagi, total o parcial, o de qualsevol infracció o perturbació dels seus drets de propiedad intel.lectual, industrial o de qualsevol otro tipus.
Queda expressament prohibit transformar, modificar o utilizar els continguts sense  el consentiment previ exprés de Strati.es
Cookies
A l'espai web s'utilitzen  “cookies”, petits arxius que es descarreguen a l' ordenidor de l' Usuari per controlar els fluxes de moviment pels continguts que integren l'espai Web i d'aquesta oferir un servei millor i més personalizat.
Les cookies que s' utilitzen no poden llegir dades del disc dur de l' Usuari. En el cas de que l' Usuari desideixi impedir la generació de cookies, podrá seleccionar la correspondient opció al seu programa navegador.